YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Yapısı

Yönetim Kurulu Başkanı: İsmail Darcan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Bülent Darcan
Yönetim Kurulu Üyesi: Remzi Darcan

 Sermaye

Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiş olup, şirketimizin sermayesi 55.000.000 TL’dir (bkz. 24 Mart 2016 tarihli Tic. Sicil Gazetesi).