TANIMLAR

Viskozite:
Bir sıvının akmaya karşı olan direncidir. Viskozitesi yüksek olan sıvılar daha koyu ve kıvamlı, düşük olan sıvılar ise daha duru ve akışkandır. Polyesterlerin viskoziteleri “cp” veya “mPa.s” birimi ile belirtilirler. Viskozite belirtilirken mutlaka sıcaklık da belirtilmelidir çünkü sıvı malzemelerin viskoziteleri sıcaklık ile değişiklik gösterir. Örneğin ayni polyesterin 25°C’deki viskozitesi 20°C’deki viskozitesine göre daha düşük olacaktır.

Tiksotropi:
Bir sıvının farklı basınçlardaki viskozite davranışı farklılığıdır. Yani, tiksotropik malzemeler yüksek basınç altında düşük viskozite, düşük basınç altında da yüksek viskozite özelliği gösterirler. Pratik bir örnek vermek gerekir ise, elyaf püskürtme makinesi ile uygulanan bir polyester, tabancanın ucundan çıkarken yüksek basınca maruz kalır. Bu basınçta polyesterin viskozitesi tiksotropik özelliğinden dolayı düşer ve tabancadan kolaylıkla püskürerek elyafı rahat ıslatır. Aynı polyester kalıbın üzerine düştüğünde ise basınç kalmadığından dolayı, yüksek viskozite özelliği gösterir ve bu sayede de kalıbın dik yüzeylerinde akma yapmaz.

Jelleşme Zamanı:
Hızlandırıcı ve sertleştirici katıldıktan sonra polyesterin jel halini alana kadar geçen zamandır. Jelleşme zamanı kullanılan hızlandırıcı ve sertleştirici miktarına ve ortam sıcaklığına göre farklılık gösterir.

Kürleşme:
Jelleşme sonrası polyesterin reaksiyona girerek son sertliğine ulaşmasıdır.

Sertleştirici:
Polyesterin sağlıklı bir şekilde tam olarak sertleşmesini sağlayan kimyasallardır. Kullanılacak sertleştiricinin çeşidine uygulamanın şartlarına göre karar verilir. En yaygın olarak kullanılan sertleştirici MEK Peroksittir. Standart bir el yatırması uygulamasında MEKP miktarı 1kg polyestere 10-25gr arasında olmalıdır.

Hızlandırıcı:
Sertleştiricinin bozunarak daha hızlı reaksiyona girmesini sağlayan kimyasallardır. Genellikle metal tuzları kullanılmakla beraber en yaygın kullanılan Kobalt Oktoat’tır. Piyasada yaygın olarak %6’lık çözelti haliyle kullanılır. Kullanım miktarı genelde 1kg polyestere 1.5-2gr (%6’lık Kobalt) arasındadır.
ONEMLI: Kobalt ve MEKP kesinlikle birbirleriyle temas ettirilmemelidir. Herhangi bir temas durumunda çok tehlikeli bir reaksiyon oluşarak yangın ve patlamalara neden olabilir.

İnhibitör:
Polyesterin jelleşme zamanını uzatan katkı malzemeleridir. Özellikle sıcak ortamlardaki uygulamalarda polyestere eklenerek jel suresinin istenen değerde tutulmasına yardımcı olur.