POLYESTER REÇİNELERİ BRE ÜRÜN TOPLULUĞU

En basit tanımı ile çok fonksiyonlu asitler (dikarboksilik asit) ile çok fonksiyonlu alkollerin (glikol) reaksiyonu sonucu oluşan polimerik malzemeye polyester reçinesi denir. Polyester reçineleri kendi içlerinde kimyasal yapılarına göre doymuş ve doymamış olarak sınıflandırılırlar. Doymuş polyesterlere en güzel örnek PET (Polietilentereftalat) malzemesidir. Bu malzeme plastik özellikler göstererek ısıtıldığında erir ve tekrar şekillenebilir. Bizim konumuz olan doymamış polyester reçineleri ise yapılarında karbon – karbon çifte bağ (C=C) içerdiklerinden dolayı, sertleştiklerinde bir ağ yapısı oluşturarak tekrar işlenmesi mümkün olmayan sert ve sağlam bir malzemeye dönüşürler. Bu tür malzemelere “Termoset” malzemeler denir. Ancak stiren içerisinde çözünmemiş haldeki polyester reçinesi oda sıcaklığında katı hale geçen, camsı ve çok kırılgan bir malzemedir. Bu durumda kullanılması mümkün olmayan polyester reçinesi, ancak stiren içerisinde çözelti haline geldiğinde sıvı formunu alır ve bir peroksit (sertleştirici) yardımıyla reaksiyona girerek sertleşebilir. Polyester molekülünün içerisindeki karbon – karbon çift bağları, stiren ile reaksiyona girerek ağ yapısına sahip sert bir malzeme oluşturur.

Polyester reçinesi üretiminde kullanılan hammaddeler çok çeşitlidir. Formülasyonda yer alan asit ve glikollerin seçimi reçinenin özelliklerini belirler. Birtakım hammaddeler sektörde uzun yıllardır kullanıldığından dolayı çok bilinir hale gelerek reçinelere isimlerini vermişlerdir.

Ortoftalik Polyester : Piyasadaki polyesterlerin büyük çoğunluğu ortoftaliktir. Ortoftalik polyesterler ortalama özelliklere sahip, fiyat/performans oranının en uygun olduğu polyesterlerdir. Çok özel durumlar gerektirmeyen her türlü uygulamada kullanılabilirler.

İzoftalik Polyester : Yapısında izoftalik asit içeren polyesterlere verilen addır. Genel olarak kimyasal dayanımın gerektiği uygulamalarda kullanılır. Polyestere kimyasallara ve suya karşı dayanıklılık katar. Ayrıca, izoftalik polyesterlerin sıcaklığa karşı dayanımları ve mekanik mukavemetleri ortoftalik polyesterlere göre daha üstündür. İsimlendirme ile ilgili herhangi bir kural olmamakla beraber, çok düşük oranda izoftalik içeren polyesterlere de “izoftalik polyester” dendiğini maalesef bilmekteyiz. Boytek olarak ürettiğimiz tüm izoftalik polyesterler %100 izoftalikli olup, kesinlikle ortoftalik içermemektedir.

NPG Polyester : Glikol komponenti olarak “Neopentil Glikol” içeren polyesterlerdir. NPG çoğunlukla izoftalik ile kombine edilerek, jelkot reçinesi üretiminde kullanılır. Dış şartlara ve UV ışınlarına yüksek dayanım sağlarken, polyesterin sıcaklık dayanımını da arttırır.

DCPD Polyester : DCPD, polyester reçinesine farklı reaksiyon mekanizmaları ile girebilen bir hammaddedir. İyi formüle edilip, doğru şekilde reaksiyona girdiğinde, düşük viskoziteli ve düşük stiren içerikli polyester üretiminde kullanılır. Stiren içeriğinin az olması bitmiş üründeki çekme oranlarını azaltarak parçaların yapısal stabilitesini sağladığı gibi, yüzeydeki portakallanma veya elyaf görüntüsü gibi problemlerin de en aza indirgenmesinde yardımcı olur.