KALİTE POLİTİKASI

Boytek A.Ş. Entegre Kalite Yönetim Sistemi Politikası

BOYTEK A.Ş. müşteri memnuniyeti, ürün kalitesi, teknoloji takibi, eğitim, takım ruhu, çevre duyarlılığı ve sürekli gelişim üzerine kurulmuştur.
• Ürün kalitesi ve güvenilirliğini her zaman birinci sırada tutmak için gerekli çabaları gösteririz. Ürünlerimizin kalitesini etkileyen unsurları geliştirmek üzere teknolojik ilerlemeleri takip eder ve sistemimize dâhil ederiz. Üretim kabiliyetini arttırıcı yeni teknolojileri takip ederek üretim kapasitesini ve ürün çeşitlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yaparız.
• Varlığımızın nedeni olarak gördüğümüz müşterilerimizi memnun edecek ürün özelliklerini belirler uygularız. Bu nedenle eğitimi ürün kalitesinin düzeyi ve sürekliliğinin temeli olarak algılar ve uygularız. Firmamızda tüm çalışanlar ekip ruhu duyarlılığı ile görevlerini tam anlamıyla gerçekleştirmeye çalışırlar.
• Her yıl hedefler geliştirir ve bu hedeflere ulaşmak için sistemin şartlarına uyar ve devamlılığını sağlarız.

ÇEVRE konusunda,

BOYTEK A.Ş. olarak, ÇEVRE konusunda, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tüm canlıların yaşam kalitesini korumak ve arttırmak ana amaçlarımızdandır.
Bu doğrultuda, yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uygun olmak koşuluyla;
• Enerji ve doğal kaynakların en etkin kullanımını sağlamak,
• Geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini destekleyerek, atık miktarını azaltmak,
• Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması ve daha az kirletici özelliği olan ürünlerin geliştirilmesi faaliyetlerini öncelikli tutmak,
• Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmek için çalışanlarına gerekli desteği sağlayarak, yetkin üniversitelerle işbirliği içinde çalışmak,
çevre politikamızın ana unsurlarındandır.
Kirlilik oluşmadan, kaynağında önleyecek sistemle, üretimden çıkan sıvı atıkları İNSİNERATÖR ile yakarak olumsuz çevresel etkileri kontrol altına almamız bunun göstergesidir.

İSG konusunda,

• Çalışanların bireysel sağlıklarını korumak, işletmelerin çalışma ve ortam şartlarını sağlıklı hale getirmek,
• İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek hususları tespit etmek, riskleri belirlemek, gerekli tedbirlerin alınması için yöntem ve işlevleri düzenlemek, tehlikeleri tamamen ortadan kaldırmak ana amaçlarımızdandır.
Bu amaçlarına yönelik olarak firmamız her kademeden personelin katılımıyla ve sürekli iyileşme ve gelişmeye açık bir anlayışla, çağdaş, teknik ve bilimsel metotlarla, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarının ve yasal mevzuatların gereklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

SERTİFİKALAR