JELKOT ÜRÜN TOPLULUĞU

Kompozit malzemelerin üretiminde yüksek yüzey kalitesi elde etmek için kullanılan Boytek jelkotları Ortoftalik, İzoftalik, İzoftalik/NPG ve alev ilerletmeyen olarak çeşitlendirilmiştir. Boytek, üreticinin kullanım yöntemine bağlı olarak, el yatırması yöntemi için Fırça tipi (F) ve tabanca ile atım için Püskürtme tipi (P) çeşitlendirilmesini sunmaktadır.

Ayrıca jelkot çeşitleri pigment pastalar ile renklendirilerek parlak ve renkli yüzey istenen uygulamalarda artı değer sağlar. Kompozit parça üretiminde yine kompozit malzemeden üretilen kalıplar kullanılabilir. Yüksek sıcaklıklara ve zorlu mekanik değerlere dayanacak kalıplar için uygun özel formüle edilmiş jelkotlar kullanılmaktadır.

Uygulama sektörüne göre jelkot çeşitlerimiz aşağıdadır.

GENEL AMAÇLI

YÜKSEK PERFORMANSLI

ZIMPARALANABİLİR

KALIP JELKOTU

ALEV İLERLETMEYEN