GÜVENLİK BİLGİLERİ

Polyester Reçineleri:
Polyester reçineleri ortalama olarak %35-45 oranında “stiren monomer” ihtiva eder. Stiren monomerin alevlenme noktası 32°C’dir. Bu nedenle tüm alev kaynaklarından ve statik elektriklenme riskinden sakınılmalıdır. Polyester ile çalışılan ortamlarda kesinlikle sigara içilmemelidir. Ayrıca çalışma ortamında oluşabilecek stiren buharını elimine etmek için yeterli havalandırması olan ortamlarda çalışılması gerekmektedir. Boş polyester varilleri stiren buharı ihtiva edeceğinden dolayı direkt güneş ışığı altında bırakılmamalı ve kesici aletler ile kesilip, delinmeye çalışılmamalıdır.

Sertleştirici – Peroksitler
Peroksitler çok kolaylıkla kimyasal bozunuma uğrayabilen malzemeler olduklarından dolayı dikkatli bir şekilde depolanmalı ve kullanılmalıdır. Depolama sıcaklıkları kesinlikle üreticilerin önerdiği sıcaklıkları geçmemelidir. Ayrıca metaller ile teması önlenmelidir. Özellikle hızlandırıcı (kobalt oktoat) ile kesinlikle direkt olarak temas etmemeli ve mutlaka ayrı yerlerde depolanmalıdır.

Hızlandırıcı – Kobalt Oktoat:
Kobalt oktoat solvent içerdiğinden dolayı yüksek derecede yanıcıdır. Depolanırken ve kullanılırken bu husus göz önüne alınmalıdır. Ayrıca kobalt oktoat ve bunun gibi diğer metaller peroksitler ile reaksiyona girdiklerinden dolayı birbirleri ile direkt olarak temas ettirilmemelidirler.

Temizleme Solventleri:
Endüstride en çok kullanılan temizleme solventi asetondur. Asetonun alevlenme noktası -20°C olduğundan dolayı çok yüksek derecede yanıcı bir malzemedir. Çok dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve mutlaka kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir. Aseton çok kolay buharlaşabilen bir sıvı olduğu için boş aseton varilleri dahi çok tehlikelidir. Boş variller direkt güneş ışığı altında bırakılmamalı ve kesici aletler ile kesilip, delinmeye çalışılmamalıdır. Ayrıca temizlik malzemesi olarak zaman zaman kullanılan “Metilen Klorit” muhtemel kanserojen malzeme olarak sınıflandırıldığından dolayı kesinlikle kullanılmamalıdır.

Kişisel Korunma:
Polyester reçineleri ile üretim yapılan ortamlarda çalışanlar stiren buharına ve çeşitli kimyasallara maruz kalırlar. Bu maruziyetleri en aza indirgemek için çalışma ortamında gerekli önlemlerin mutlaka alınması gerekmektedir. Bu önlemlerden bazıları; maske, eldiven, gözlük, vb. gibi koruyucu ekipman kullanımıdır. Ortamda yeterli derecede havalandırma olmalıdır. Açıkta herhangi bir polyester veya jelkot kabı, kovası bırakılmamalıdır. Çalışma ortamının sıcaklığı 25°C’yi geçmemelidir. Mümkünse kapalı kalıp üretim yöntemlerine yönlenmelidir.