EL YATIRMASI - ELYAF REÇİNE ORANI

El yatırması uygulamalarında genel olarak en çok sapma görülen alan, her parçada aynı elyaf/reçine oranının yakalanmasıdır. Bu oranı kontrol altında tutmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

  • Gözlem
  • Elyaf ve reçinenin her üretimde tartılması
  • Kül testi

Gözlem:

Üretilen parçalar dikkatli bir şekilde gözlenerek, üretim kalitesi hakkında bilgi sahibi olunabilir.

  • Çok parlak duran bir parça gereğinden fazla reçine ihtiva ediyordur
  • Beyazımsı duran bir parça yeterli reçine içermiyordur
  • Parça temiz, berrak ama mat gözükmelidir

Bu şekilde basit bir gözlemle tabii ki elyaf/reçine oranı tahmin edilemeyecektir ancak, en azından uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığı anlaşılabilir.

Elyaf ve reçinenin tartılması:

  • Elyafı tartın
  • Reçine miktarını hesaplayın
  • Reçineyi tartın

Bu işlemde öncelikle reçine/elyaf oranına karar verilmelidir. Bu oran belli olduktan sonra kalıp yüzeyine uygun olarak kesilen elyaf tartılır ve elyaf ağırlığı istenen elyaf yüzdesine bölünür. Çıkan sonuç reçine yüzdesi ile çarpılır ve gerekli reçine miktarı hesaplanmış olur. Örneğin 6kg elyaf kullanarak %30 elyaf oranlı bir parça üretmek istersek:
6kg/0.3 = 20kg 20kg x 0.7 = 14kg reçine
İşlemin sağlamasını yaparsak:
6kg elyaf ve 14kg reçine kullanarak toplam 20kg’lık bir parça üretiyoruz.
6kg elyaf / 20 = 0.3 %30 Elyaf oranı
14kg elyaf / 20 = 0.7           %70 reçine oranı

Kül Testi:

Kürünü tamamlamış bir parçadan alınan 5cm x 5cm’lik bir numune tartılıp 700ºC’lik fırında 1-2 saat bekletilir. Fırın kapatılıp soğuduktan sonra numune üzerindeki tüm reçine yanmış olur ve geriye sadece elyaf kalır. İkinci tartım ilk tartıma bölündüğünde elyaf yüzdesi hesaplanmış olur. Burada dikkat edilecek nokta, reçinenin içerisinde herhangi bir dolgu malzemesi olmaması ve kesilen numunenin jelkotsuz olmasıdır.