ÇEVRE

Boytek çevre duyarlılığını sadece endüstri için değil her birey için bir görev olarak görür. Kurulduğu ilk günden bu yana çevre duyarlılığını hep ön planda tutan Boytek, ürün ve hizmet kalitesine yönelik yatırımlarının yanı sıra, çevreyi koruma yatırımlarını da istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir.
Bunun göstergesi olarak 2009 yılından beri ISO 14001 belgesine sahiptir. Çevre politikamız Kalite bölümünde yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik : Boytek, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için attığı her adımda ürettiği ürünlerin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini göz önüne almaktadır. Bu amaçla, bazı reçine tipleri geri dönüştürülmüş hammaddeler kullanarak üretilmektedir.
Boytek, sürdürülebilir kârlı büyümeye odaklanırken, aynı zamanda, ürettiği ürünlerle de topluma katkı sağlar. Bu amaçla, kompozit malzemeyle yapılan enerji tasarrufu uygulamaları için üniversitelere malzeme desteği sağlanmaktadır.

Ӧdüller : Akademik çevrelerle işbirliği içinde hazırlanan projelerden biri olan, “Atık Su Bertarafı-İki Aşamalı Atık Su Yakma Sistemi” firmamız tarafından kapasite artırımı ile tüm tesislerimizde kullanılmaktadır. Boytek bu proje ile 1996 yılında “ÇEVRETED Çevre Koruma Ödülü”ne layık görülmüştür. Boytek ayrıca, dağıtımını üstlendiği KOMPOZİT DÜNYASI adlı bülten ile kompozit sektörü içinde çevre duyarlılığının gelişmesine yönelik aydınlatıcı yayınlar yaparak çevreye karşı sorumluluğunu sürdürmektedir.