AR-GE

Sürekli gelişmekte olan kompozit sektöründe Araştırma-Geliştirme çalışmalarımızla, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmeyi ve yeni teknolojileri kullanabilmelerini sağlayıp hem sektör hem de ürünlerimiz için bir katma değer yaratmayı amaçlamaktayız.

Bu doğrultuda hizmet veren Çerkezköy tesisimizdeki Ar-Ge laboratuvarımız endüstri odaklı olarak ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucunda Boytek, bugün sadece Türkiye’de değil; üç kıtada zengin ürün portföyüyle hizmet vermektedir. 1978’den beri hizmet verdiğimiz kompozit sektöründeki bilimsel ve teknolojik birikimlerimiz Ar-Ge çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Ar-Ge laboratuvarımızda temel olarak şu işlemler yapılmaktadır:
– Yeni ürün geliştirme
– Mevcut ürünlerin optimizasyon ve modifikasyonu
– İsteğe göre özel ürünler
– Her türlü bitmiş ürün testleri